top of page

Privacybeleid

 

Box Media hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie wordt alleen gebruikt in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe richt hij zich tot Box Media, Gelinden-dorp 74, 3800 Sint-Truiden, België of via info@boxmedia.be

 

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden (indien u doet wel doet, vermeld dan aan wie).

In overeenstemming met de wet van 08/12/1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker het wettelijke recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), kunt u de schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens kosteloos ontvangen via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Box Media, Gelinden-dorp 74, 3800 Sint-Truiden, België of via info@boxmedia.be. Indien nodig kunt u ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Box Media kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website vanwaar u naar onze website bent gekomen of waarlangs u deze verlaat. Dit maakt het voor ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Disclaimer

Deze website is eigendom van Box Media.

 

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Box Media 

Gelinden-dorp 74

3800 Sint-Truiden

België

 

Telefoon: 0032 496 34 92 20

E-mail: info@boxmedia.be 

 

Bedrijfsnummer: Btw BE 0598.750.118

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Box Media of rechthoudende derden.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

 

Box Media stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig en up-to-date is.

Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de verstrekte informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar is, zal Box Media de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Box Media kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op deze site.

Als u onjuistheden vindt in de informatie die via de site beschikbaar wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

 

De inhoud van de site (inclusief links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Box Media geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

In geen geval kan iemand aansprakelijk worden gesteld, op welke wijze dan ook, direct of indirect, voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

Box Media verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Op deze site is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.

bottom of page